Polityka prywatności

Przypisujemy wysoki priorytet do ochrony sfery prywatnej i danych personalnych. Za pomocą naszych standardów ochrony danych chcemy zapewnić, że podejmowane przez nas środki ochrony danych są przejrzyste dla Klienta.

Zbieranie i przetwarzanie danych personalnych

Nasz serwer sieci Web automatycznie zapisuje adres IP przypisany przez usługodawcę internetowego do osoby odwiedzającej naszą witrynę sieci Web, adres witryny, z której nastąpiło przekierowanie oraz dane i czas trwania wizyty. Zapisane dane są używane tylko do celów statystycznych i nie są przekazywane stronom trzecim do użytku komercyjnego lub niekomercyjnego.

Dane personalne są zapisywane pod warunkiem, że Klient dobrowolnie udzieli zezwolenia, na przykład podczas rejestracji, ankiety albo podpisywania umowy. Zapewniamy, że dane są zawsze traktowane poufnie i nie są przekazywane stronom trzecim, jeżeli nie otrzymamy zezwolenia od Klienta lub nakazu sądowego.

Zaangażowanie usługodawców

Jeżeli zatrudniamy usługodawców obsługujących działalność biznesową naszej firmy, są oni w umowie zobowiązani do przestrzegania naszych standardów ochrony danych.

Wykorzystanie danych

FH ADWANS wykorzystuje dane personalne Klientów do celów związanych z techniczną administracją stron sieci Web, administracją Klientów, dostarczaniem wymaganych produktów lub usług, o które Klient prosił oraz marketingiem tylko w zakresie wymaganym w tych przypadkach. Dane Klientów są wykorzystywane do innych celów pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę i nie istnieją żadne zobowiązania prawne.

Prawo dostępu i wprowadzania korekt

Klient jest uprawniony do sprawdzania i korygowania w dowolnym terminie swoich danych personalnych przechowywanych przez nas, jeżeli uzna te dane za nieprawidłowe.

Pytania dotyczące przetwarzania danych personalnych Klientów można kierować do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w FH ADWANS. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail poprzez menu Kontakt.

Prawo do anulowania

Klient jest uprawniony do anulowania zezwolenia na wykorzystanie danych personalnych w dowolnej chwili. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail poprzez menu Kontakt.

Przechowywanie danych personalnych

FH ADWANS przechowuje dane personalne Klientów tylko przez okres niezbędny do świadczenia żądanej usługi lub usługi, na którą Klient zezwolił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto FH ADWANS przechowuje dane Klientów tylko przez okres wymagany do celów marketingowych.

Zabezpieczenia

FH ADWANS wykorzystuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne do ochrony danych personalnych Klientów przed umyślną manipulacją, utratą i nieautoryzowanym dostępem. Korzystamy z najnowszych zabezpieczeń.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma F.H. ADWANS Marek Olszewski, ul. Rolnicza 14B/3, 82-200 Malbork, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Malborku o numerze NIP: 579-125-81-10, REGON: 220784652.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.