KONTAKT


605-950-803
kontakt@kolagen365.pl

WIARYGODNY PARTNER

Z przyjemnością informujemy Państwa że portal FIRMY.NET przyznał nam Certyfikat Firmy Przyjaznej Internautom, za wysoki standard komunikacji z klientami w Internecie oraz dopasowanie wizerunku do wymagań Internautów.

Producenci

REGULAMIN
 
 
Sklep Pomorskie Centrum Kolagenu działający pod adresem www.kolagen365.pl jest prowadzony przez firmę:
 
F.H. ADWANS Marek Olszewski
ul. Rolnicza 14B/3
82-200 Malbork
NIP: 579-125-81-10, REGON: 220784652,
wpisanej do CEIDG dnia 07.05.2009 r.
KONTO BANKOWE: 79 2530 0008 2026 1146 1160 0002
 
dalej zwanym Sprzedawcą
 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Pomorskiego Centrum Kolagenu, składania zamówień na produkty dostępne w Polskim Centrum Kolagenu, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.
Do korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu, w tym do przeglądania asortymentu, zakładania konta i składania zamówień niezbędne są:
a) komputer z dostępem do sieci Internet,
b) zainstalowana na komputerze przeglądarka internetowa,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Pomorskiego Centrum Kolagenu zgodnie z przeznaczeniem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Pomorskiego Centrum Kolagenu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Pomorskiego Centrum Kolagenu oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Pomorskiego Centrum Kolagenu do celów innych niż jej przeznaczenie m.in. rozsyłania spamu, prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. F.H. ADWANS Marek Olszewski w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Polskiego Centrum Kolagenu i przerwy nie wynikające z winy firmy.

5. Przeglądanie asortymentu Pomorskiego Centrum Kolagenu i składanie zamówień nie wymaga rejestracji i zakładania konta przez Klienta.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kolagen365.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu/ faktury VAT.

 

2. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Założenie konta (dalej: „rejestracja”) w Pomorskim Centrum Kolagenu jest nieodpłatna.

2. W celu rejestracji w Pomorskim Centrum Kolagenu należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin Pomorskiego Centrum Kolagenu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Pomorskie Centrum Kolagenu oraz do realizacji zamówień składanych przez Klienta.

3. Rejestracja umożliwia do korzystania z dodatkowych rabatów, a także przeglądania historii zamówień.

4. W celu usunięcia konta Klienta z Pomorskiego Centrum Kolagenu Klient zobowiązany jest wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres kontakt@kolagen365.pl. W emailu należy podać adres poczty elektronicznej, na który założone zostało konto. Konto można usunąć również z pozycji panelu administracyjnego po zalogowaniu się do własnego konta.

5. Logowanie do Pomorskiego Centrum Kolagenu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy zakładaniu konta przez Klienta. Dane podane przy zakładaniu konta, w tym adres e-mail i hasło, Klient może zmienić w zakładce „Moje konto” po ówczesnym zalogowaniu się.

6. Zamieszczając wszelkie dane na swoim koncie, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się tymi danymi.

7. Firma F.H. ADWANS jest uprawniona do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Pomorskiego Centrum Klienta za naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich i zasady współżycia społecznego. Informację o zablokowaniu konta Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail, na który zarejestrował konto.

8. W celu bezpieczeństwa Klient jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy:
a) loginu ( adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Pomorskim Centrum Kolagenu, gdyż jest on odpowiedzialny za wszelkie działania związane z tymi danymi, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Hasło do konta w Pomorskim Centrum Kolagenu stanowi informację do wyłącznej wiadomości Klienta.
b) kodu rabatowego, który otrzymał od Pomorskiego Centrum Kolagenu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłki kurierskiej lub rozmowy telefonicznej z konsultantem.

9. Klient jest zobligowany do podania właściwych i dokładnych danych osobowych, w tym adresu dostawy i numeru telefonu. Podanie przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych może spowodować niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia zamówionego towaru, za co Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności. 


3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem serwisu www.kolagen365.pl, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu www.kolagen365.pl należy właściwie wypełnić formularz do zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru. Adres e-mail oraz numer telefonu mogą być użyte przez pracownika www.kolagen365.pl w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Procedura składania zamówienia obejmuje następujące kroki:
a) DODAJ DO KOSZYKA – polecenie znajdujące się przy każdym produkcie, umożliwia wybór produktów, które Klient chce zamówić,
b) ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE - polecenie umożliwia przejście do koszyka w celu dalszej realizacji zamówienia lub jego modyfikacji, m.in. usunięcia produktu, zmiany ilości zamawianego produktu, kod rabatowy – jeśli posiada.
c) WYBIERZ FORMĘ WYSYŁKI – Klient wybiera sposób dostawy i formę płatności,
d) DANE ADRESOWE- Klient podaje adres, na jaki produkty mają zostać wysłane, a także dane do faktury, jeśli Klient sobie ją życzy,
e) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Pomorskiego Centrum Kolagenu potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez Pomorskie Centrum Kolagenu złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Zamówiony przez Klienta towar może zostać dostarczony w zależności od jego wyboru:
a) na wskazany podczas zamówienia adres,
b) do wybranego paczkomatu. W przypadku, gdy Klient wybierze odbiór osobisty produktów w sklepie stacjonarnym Pomorskiego Centrum Kolagenu, zostanie on poinformowany telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru.

4. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW NA MAGAZYNIE

1. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta produktu lub jego zakup od dostawcy Pomorskiego Centrum Kolagenu nie będzie możliwy w określonym czasie, Pomorskie Centrum Kolagenu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia innego terminu dostawy lub zmiany zamówienia, w tym:
a) anulowania całości zamówienia (w tym przypadku Kokai.pl będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
c) podział zamówienia – część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, natomiast część zamówienia, której realizacja nie jest możliwa natychmiast, zostanie zrealizowana w nowo ustalonym terminie (Klient nie będzie ponosił kosztów dodatkowej wysyłki produktów z drugiej części zamówienia).

2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia Pomorskie Centrum Kolagenu zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w przeciągi 14 dni od dnia anulowania zamówienia. 

 

5. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu nadania przez Pomorskie Centrum Kolagenu przesyłki z zamówionym towarem.

2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu sam poprzez serwis Pomorskiego Centrum Kolagenu lub też za pośrednictwem pracownika Pomorskiego Centrum Kolagenu kontaktując się z nim drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:
a) rezygnacji z całości zamówienia,
b) rezygnacji z części zamówienia,
c) adresu dostawy i telefonu kontaktowego,
d) danych na fakturze.
e) adresu email

4. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry (tzw. przedpłata na konto), Pomorskie Centrum Kolagenu dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania od Klienta informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w punkcie 11 regulaminu.

5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.


6. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Pomorskie Centrum Kolagenu realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem Pomorskiego Centrum Kolagenu w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.

2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty:

a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (forma płatności „za pobraniem”). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu zamówienia

b) przelewem bankowym lub poprzez system szybkich przelewów elektronicznych akceptowany w danym momencie przez Pomorskie Centrum Kolagenu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Pomorskie Centrum Kolagenu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta

c) szybkim przelewem transferuj.pl

d) płatnością za pomocą karty (obsługuje firma Elavon).

3. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

4. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Pomorskiego Centrum Kolagenu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Pomorskie Centrum Kolagenu wpłaty na konto bankowe Pomorskiego Centrum Kolagenu

5. W przypadku odbioru osobistego Klient może opłacić zamówienie gotówką, przelewem bankowym (przed odbiorem zamówienia).

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Na stronie Sklepu www.kolagen365.pl przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas (liczba dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w którym nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem. W przypadku przesyłki za pobraniem czas ten liczony jest od momentu przyjęcia realizacji zamówienia przez Pomorskie Centrum Kolagenu do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost. W przypadku przedpłaty na konto ("przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" ) czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Pomorskiego Centrum Kolagenu do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost.

2. Czas dostawy zamówionego towaru do Klienta na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: 2-3 dni robocze - jeśli przesyłka nadana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,- 1-2 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej - 2-4 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest za pośrednictwem paczkomatów InPost

3. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.

4. Pomorskie Centrum Klienta nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn wynikłych ze strony Klienta ( m.in. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).

5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji, znajduje się w zakładce „Płatności i wysyłka".

7. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Klient może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.


8. CENY PRODUKTÓW

1. Pomorskie Centrum Kolagenu zamieszcza informacje o produktach na stronie www.kolagen365.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie www.kolagen365.pl zamieszczone są przy produkcie i:
a) zawierają podatek VAT;
b) podawane są w złotych polskich;
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie www.kolagen365.pl. Cena może ulec zmniejszeniu w przypadku wykorzystania kodu rabatowego przez Klienta.

4. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy jest podawana w Koszyku po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego towaru oraz wyboru sposobu płatności

5. Pomorskie Centrum Kolagenu zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

6. Promocje w Pomorskim Centrum Kolagenu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


9. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel Pomorskiego Centrum Kolagenu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Pomorskiego Centrum Kolagenu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.

3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany przesłać produkty na adres korespondencyjny Pomorskiego Centrum Kolagenu, tj. F.H. ADWANS, ul. Rolnicza 14B/3, 82-200 Malbork.

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową wraz z opisem reklamacji zgodnie z poniższym formularzem:

Numer zamówienia .............................................................................................................

Imię i Nazwisko ..................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................

Powód reklamacji

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Pomorskie Centrum Kolagenu przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient może domagać się obniżenia ceny produktu, wymiany na inny albo może odstąpić od Umowy.

6. W przypadku uznania reklamacji, Pomorskie Centrum Kolagenu zwraca koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji Pomorskie Centrum Kolagenu odeśle reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej z Pomorskim Centrum Kolagenu umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: F.H. ADWANS, ul. Rolnicza 14B/3, 82-200 Malbork.

3. Pomorskie Centrum Kolagenu zwróci Klientowi w terminie do 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 11 regulaminu.

4. Prosimy o racjonalne obchodzenie się z produktem (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Wzajemny zwrot świadczeń następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

7. Pomorskie Centrum Kolagenu nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. W przypadku zwrotu towaru, koszty jego odesłania do Pomorskiego Centrum Kolagenu ponosi klient.


11. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Pomorskie Centrum Kolagenu dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:
a) anulowania całego zamówienia lub jego części - w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy

2. Pomorskie Centrum Kolagenu dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej, bądź też gotówką przy odbiorze u kuriera.
b) „Punkty lojalnościowe” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą zgromadzonych punktów lojalnościowych.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta. Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


12. PROMOCJE

1. Pomorskie Centrum Kolagenu może organizować różnego rodzaju promocje obniżające cenę produktu lub Koszyka. Promocje te wyrażane są kwotowo lub procentowo, a informacja o nich znajdować się będzie na stronach www.kolagen365.pl.

2. Promocje mogą obejmować wszystkie produkty lub tez wybraną grupę produktów. Jeśli promocja będzie dotyczyć wybranej grupy produktów, to przy produktach objętych rabatem będzie umieszczona informacja o rodzaju promocji.

3. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym przyznanym Klientowi przez Pomorskie Centrum Kolagenu. W takim przypadku aby skorzystać z rabatu należy podać kod w czasie składania zamówienia w wyznaczonym do tego miejscu.

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Pomorskiego Centrum Kolagenu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Pomorskiego Centrum Kolagenu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Pomorskiego Centrum Kolagenu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Pomorskie Centrum Kolagenu dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu www.kolagen365.pl były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności www.kolagen365.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy www.kolagen365.pl.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Pomorskiemu Centrum Kolagenu statystyk swojej obecności i aktywności w www.kolagen365.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Pomorskie Centrum Kolagenu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z www.kolagen365.pl.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Pomorskim Centrum Kolagenu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Pomorskiego Centrum Kolagenu.

9. Pomorskie Centrum Kolagenu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pomorskie Centrum Kolagenu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.kolagen365.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Informacje dotyczące polityki prywatności i polityki plików cookies znajdują się w pliku Polityka prywatności.Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj